Vítejte na webu občanského sdružení Občané občanů

Aktuálně :

Dne 23.4.2013 (středa) proběhne v sále u Martiny další schůzka se zástupci eCENTRE.Více zde: https://obcane-obcanum.webnode.cz/news/snizme-naklady-nasich-domacnosti/

Dne 23.4.2013 (středa) proběhne v sále u Martiny další schůzka se zástupci eCENTRE.Více zde: https://obcane-obcanum.webnode.cz/news/snizme-naklady-nasich-domacnosti/
Volební program

občanského sdružení

Občané občanům Píšť„

 

Vážení spoluobčané,

Za občanské sdružení Občané občanům Píšť si Vás dovolujeme požádat o aktivní přístup k volbám do obecního zastupitelstva. Přijďte volit v co největším počtu, aby nové zastupitelstvo bylo skutečným vyjádřením vůle občanů. Vezměte na sebe tu odpovědnost a rozhodněte, kdo bude v příštích čtyřech letech rozhodovat o tom, jak se nám bude v naší obci žít. Zvláště bychom chtěli apelovat na mladé spoluobčany. Nebuďte lhostejní k dění v naší obci. Jste to právě Vy, kteří budou jednou doplácet na případná špatná rozhodnutí těch, kteří budou vládnout obci. Využijte svého práva a demokraticky rozhodněte, kdo má Vaši důvěru. O důležitosti nadcházejících voleb svědčí nekorektní jednání některého občana, který zašel tak daleko, že napsal jménem občanského sdružení Občané občanům Píšť výzvu k činnosti v záležitosti vodoprávního dozoru. Tímto činem, který má zdiskreditovat v očích občanů naše občanské sdružení, neváhal pravděpodobně připravit všem občanům Píště problémy s vypouštěním odpadních vod z rodinných domů a firem a to jen pro své zvolení nebo znovuzvolení do zastupitelstva naší obce.

 

Co občanské sdružení Občané občanům voličům nabízí :

 • korektní jednání s každým občanem

 • občan s jiným názorem ,nebude osobním nepřítelem a nebude se muset obávat šikany

 • každý neanonymní podnět či požadavek občana bude řádně veřejně projednán

 • naším prvořadým úkolem bude usnadnit a zpříjemnit život našim občanům a ne stavět osobní pomníky

 • při řízení obce budeme respektovat převažující názor občanů

 • budeme prosazovat pro občana nenáročný a ekonomicky přijatelný, i do budoucnosti, způsob odkanalizování obce

 • vytváření podmínek pro individuální bytovou výstavbu v obci

 • zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva obce

 • řádné vykonáváni povinnosti správce a hospodáře obecního majetku

 • ve spolupráci s místní farností propagovat Mariánské poutní místo

 • podporu základní tělesné výchově, aby se naše děti začali trochu hýbat

 • ve spolupráci s firmami podnikajícími na území naší obce zvýšit zaměstnanost našich občanů

 • zajímat se o problémy občanů důchodového věku a být nápomocni při jejich řešení

 

Vážení občané, je jen na Vás a především na Vašem hlasu pro nás, kolik bodů z našeho programu se nám společně podaří splnit.

Pokud chcete v naší obci změnu a důvěřujete nám, volte v komunálních volbách do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 201stranu č. 6 Občané občanům Píšť, nejlépe křížkem u názvu volební strany.

 

            Naši kandidáti jsou:

 1. MVDr. Miroslav Všetička   věk: 66 let          povolání: Veterinární lékař

 2. Filip Chřibek                      věk: 30 let        povolání: Státní zaměstnanec

 3. Ivo Blahut                          věk: 33 let        povolání: OSVČ

 4. Anna Škrobová                 věk: 63 let        povolání: Důchodce

 5. Ludmila Kašná                  věk: 53 let        povolání: Důchodce

 6. Hana Brojáčová                věk: 41 let        povolání: Nezaměstnaná

 7. Roman Janoš                   věk: 39 let        povolání: Operátor výrobní linky

 8. Josef Boček                      věk: 53 let        povolání: Instalatér

 9. Mario Kupec                     věk: 45 let        povolání: Skladník

 10. Marco Kupec                    věk: 20 let        povolání: Informační a komunikační technik

 11. Květa Haburová               věk: 39 let        povolání: Kuchař-číšník

 12. Tomáš Habura                 věk: 38 let        povolání: Elektrotechnik

 13. Ing. Jan Svoboda             věk: 29 let       povolání: Programátor

z

Volební program

občanského sdružení

"Občané občanům Píšť„

 

Vážení spoluobčané,

Za občanské sdružení Občané občanům Píšť si Vás dovolujeme požádat o aktivní přístup k volbám do obecního zastupitelstva. Přijďte volit v co největším počtu, aby nové zastupitelstvo bylo skutečným vyjádřením vůle občanů. Vezměte na sebe tu odpovědnost a rozhodněte, kdo bude v příštích čtyřech letech rozhodovat o tom, jak se nám bude v naší obci žít. Zvláště bychom chtěli apelovat na mladé spoluobčany. Nebuďte lhostejní k dění v naší obci. Jste to právě Vy, kteří budou jednou doplácet na případná špatná rozhodnutí těch, kteří budou vládnout obci. Využijte svého práva a demokraticky rozhodněte, kdo má Vaši důvěru. O důležitosti nadcházejících voleb svědčí nekorektní jednání některého občana, který zašel tak daleko, že napsal jménem občanského sdružení Občané občanům Píšť výzvu k činnosti v záležitosti vodoprávního dozoru. Tímto činem, který má zdiskreditovat v očích občanů naše občanské sdružení, neváhal pravděpodobně připravit všem občanům Píště problémy s vypouštěním odpadních vod z rodinných domů a firem a to jen pro své zvolení nebo znovuzvolení do zastupitelstva naší obce.

 

Co občanské sdružení Občané občanům voličům nabízí :

 • korektní jednání s každým občanem

 • občan s jiným názorem ,nebude osobním nepřítelem a nebude se muset obávat šikany

 • každý neanonymní podnět či požadavek občana bude řádně veřejně projednán

 • naším prvořadým úkolem bude usnadnit a zpříjemnit život našim občanům a ne stavět osobní pomníky

 • při řízení obce budeme respektovat převažující názor občanů

 • budeme prosazovat pro občana nenáročný a ekonomicky přijatelný, i do budoucnosti, způsob odkanalizování obce

 • vytváření podmínek pro individuální bytovou výstavbu v obci

 • zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva obce

 • řádné vykonáváni povinnosti správce a hospodáře obecního majetku

 • ve spolupráci s místní farností propagovat Mariánské poutní místo

 • podporu základní tělesné výchově, aby se naše děti začali trochu hýbat

 • ve spolupráci s firmami podnikajícími na území naší obce zvýšit zaměstnanost našich občanů

 • zajímat se o problémy občanů důchodového věku a být nápomocni při jejich řešení

 

Vážení občané, je jen na Vás a především na Vašem hlasu pro nás, kolik bodů z našeho programu se nám společně podaří splnit.

Pokud chcete v naší obci změnu a důvěřujete nám, volte v komunálních volbách do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 201stranu č. 6 Občané občanům Píšť, nejlépe křížkem u názvu volební strany.

 

            Naši kandidáti jsou:

 

 1. MVDr. Miroslav Všetička   věk: 66 let          povolání: Veterinární lékař

 2. Filip Chřibek                      věk: 30 let        povolání: Státní zaměstnanec

 3. Ivo Blahut                          věk: 33 let        povolání: OSVČ

 4. Anna Škrobová                 věk: 63 let        povolání: Důchodce

 5. Ludmila Kašná                  věk: 53 let        povolání: Důchodce

 6. Hana Brojáčová                věk: 41 let        povolání: Nezaměstnaná

 7. Roman Janoš                   věk: 39 let        povolání: Operátor výrobní linky

 8. Josef Boček                      věk: 53 let        povolání: Instalatér

 9. Mario Kupec                     věk: 45 let        povolání: Skladník

 10. Marco Kupec                    věk: 20 let        povolání: Informační a komunikační technik

 11. Květa Haburová               věk: 39 let        povolání: Kuchař-číšník

 12. Tomáš Habura                 věk: 38 let        povolání: Elektrotechnik

 13. Ing. Jan Svoboda             věk: 29 let       povolání: Programátor

 
 

 

8. 9. 2014

Alarmující sdělení občanům

Dne 25.8.2014 jsme obdrželi z České inspekce životního prostředí vyrozumění „Sdělení k šetření podnětu“ (kontrolu k odkanalizování obce) viz příloha č.1.

Příloha č.1

 

Na toto sdělení jsme reagovali a navštívili Oblastní inspektorát ČIŽP Ostrava a Městský úřad Hlučín. Zjistili jsme, že dne 25.7.2014 bylo na tyto instituce podáno „udání“ (výzva k činnosti v záležitosti vodoprávního dozoru) viz příloha č.2.

Příloha č.2

 

Pod tímto udáním byly uvedeny jména členů občanského sdružení Občané občanům, avšak bez podpisu a razítka OS. Tímto bychom chtěli zveřejnit, že bylo zneužito jméno Občanského sdružení Občané občanům! Toto udání není výtvorem občanského sdružení! Došlo ke zneužití našeho sdružení a našich jmen! Na základě této skutečnosti jsme na Policii ČR podali oznámení, viz příloha č.3.

Příloha č.3

Mrzí nás, že se v naší obci najdou lidé, kteří jednají tímto podlým a zákeřným způsobem. Tento podnět ke kontrole a výsledky této kontroly, či její možné finanční sankce můžou být použity k nátlaku na občana. Celou záležitost vnímáme jako špinavou součást volebního boje.

Na závěr nezbývá než si položit otázku, kdo z toho bude mít prospěch?

 

 

Vedení občanského sdružení Občané občanům Píšť

 

 

20. 5. 2013

Dne 23.4.2013 (středa) proběhne v sále u Martiny další schůzka se zástupci eCENTRE

Více zde: https://obcane-obcanum.webnode.cz/novinky/

Dne 23.4.2013 (středa) proběhne v sále u Martiny další schůzka se zástupci eCENTRE.Více zde: https://obcane-obcanum.webnode.cz/news/snizme-naklady-nasich-domacnosti/
Dne 23.4.2013 (středa) proběhne v sále u Martiny další schůzka se zástupci eCENTRE

Více zde: https://obcane-obcanum.webnode.cz/novinky/

Levný plyn a elektřina : e-AUKČNÍ SÍŇ eCENTRE

Dne 23.5.2013 (čtvrtek) proběhne další schůzka se zástupci eCENTRE.

 http://obcane-obcanum.webnode.cz/news/snizme-naklady-nasich-domacnosti/

 

2. 5. 2013

Levný plyn a elektřina : e-AUKČNÍ SÍŇ eCENTRE

Dne 24.4.2013 (středa) proběhla informativní schůzka se zástupci eCENTRE. Jak jsme slíbili další informace zveřejňujeme zde.

 

2. 5. 2013

Členská schůze Občanského sdružení

V pondělí 6. 5. 2013 od 18.00 hod. se v pohostinství u Martiny bude konat členská schůze Občanského sdružení.

 

24. 3. 2013

Členská schůze Občanského sdružení

V pondělí 8. 4. 2013 od 18.00 hod. se v pohostinství u Martiny bude konat členská schůze Občanského sdružení.

 

 

10. 5. 2012

Členská schůze Občanského sdružení

V úterý 15. 5. 2012 v 19.00 hod v pohostinství u Martiny se bude konat členská schůze Občanského sdružení.

 

25.4.2012

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

https://obcane-obcanum.webnode.cz/dokumenty/zadosti-o-informace-dle-zak-106-2009/obec/

 

12.4.2012

Schůze se zastupiteli

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o dalším průběhu našeho jednání ve věcech odkanalizování obce Píšť.

Dne 10.4.2012 proběhla na obecním úřadě obce Píšť námi navržená schůze se zastupiteli ve věci závaznosti referenda. Schůze se účastnilo 13 zastupitelů a 8 členů občanského sdružení „Občané Občanům“. Účelem této schůzky bylo řešení již vyhrocené situace v naší obci týkající se nejen referenda a tlakové kanalizace, ale našim dalším cílem bylo podělit se se zastupiteli o námi získané informace, týkající se i různých jiných řešení kanalizace v naší obci. Upozorňovali  jsme hlavně na závaznost referenda a vyvěšení informace o nezávaznosti tohoto referenda ze dne 15.3.2012 podepsané našim panem starostou a místostarostou. Toto vydané vyjádření se opírá o potvrzení vydané Ministerstvem vnitra ČR. Dle nových skutečností, které jsme zjistili z Ministerstva vnitra, jsou veškeré jejich vyjádření právně nezávazné. Další novou zjištěnou skutečností je, že v rozhodování o závaznosti či nezávaznosti referenda v Píšti, není možné se opírat o žádný právní názor, jelikož i vyjádření několika námi oslovených právníků se značně rozcházela. Ze situace ve věcech závaznosti referenda v naší obci tedy vyplývá, že o nezávaznosti referenda bylo rozhodnuto panem starostou Mgr. Františkem Jarošem a místostarostou Bc. Danielem Fichnou, kteří jsou pod daným vyjádřením podepsání.  Jejich rozhodnutí není právně podložené a proto o celkové závaznosti či nezávaznosti referenda v Píšti může rozhodnout jen soud.

Našim závěrem je, že většina zastupitelů nemá dostatek informací o alternativních způsobech odkanalizování v naší obci a prosazují pouze systém odkanalizovaní „tlakový“ i když, dle našich zjištění, je možné získanou dotaci využít i k jiným způsobům čištění odpadních vod, které jsou do budoucna méně zatěžující pro občany naší obce. Někteří ze zastupitelů odmítli jakýkoli dialog ve věcech jiných systémů odkanalizování, a proto nebyl z této schůzky žádný pozitivní výsledek.

Výbor občanského sdružení Občané Občanům

 

 

8.4.2012

Jeden z anonymních názoru občana.


VÁŽENÉ SDRUŽENÍ OBČANÉ OBČANŮM
Pro lepší pochopení lze strany sporu kolem tlakové kanalizace označit za pravičáky a levičáky. Pravičáci jsou pro megalomanskou likvidaci odpadních vod podle EU.Ta ji však nařizuje pouze pro typy velkých a městských aglomerací, kterou obec Píšť není.Počtem EO do této kategorie v žádném případě nespadá. A levičáci, kteří se dívají kolem sebe a hledají řešení způsobem levnějším, odpovídající přírodním podmínkám obce. Třeba podle Bolatic, které mají podobné podmínky a jsou kousek od nás. Nejsou tak vzdáleny jako Ostravice, se spoustou rekreantů. My nejsme horská vesnice se skalnatým podložím a množstvím hotelů. Nám denně odjíždí za prací 600 občanů a ti své splašky na čističku nepošlou. K věci samé je na místě uvést, že obcím mimo velké aglomerace, žádný předpis, zákon nebo úřad neurčuje, jaký si má zvolit způsob likvidace odpadních vod. Když si ale obec umane využít prostředků z EU, nezbyde jí, než splnit podmínky dotace za drahý projekt. Navíc k nám tečou splašky z Bělé a Závady do retenčního rybníka nad obcí. Bude obec Píšť vyvážet kaly cizích na náklady občanů? Ale není důvod k výčitkám. Ony již před desítkami let umožnily postavit první etapu protipovodňové nádrže nad bělským mlýnkem kde je dostatečný prostor jak na likvidaci odpadních vod , tak i pro ochranu obce Píšť před povodněmi. Stejně jako například v Chuchelné na Restě. Na truc přírodě i příkladům nejen z Chuchelné, zastupitelé naší obce do územního plánu prosadili protipovodňovou hráz POD Bělským mlýnkem, kde nám při povodni nebude nic platná!!

Problém likvidace splašků v Píšti je třeba vidět v souvislostech,v celku. Máme jednotnou kanalizaci pro odpadní i dešťové vody. Je sice hodně stará, ale stále slouží. Snaha využít nabubřelé prostředky EU pouze na tlakovou kanalizaci je neuvážené a nešťastná. Zavazuje nás k přispění z obecní kasy mnoha milióny Kč a vůbec neřeší, co s kanály na dešťovou vodu. Pro selský rozum absurdní, ale jsou to fakta. Podívejme se do již zmíněných Bolatic, jak to tam chytře vyřešili. Dešťovou i odpadní vodu svedli do potoka , potok zatrubnili a na konci obce vybudovali přiměrenou čistírnu odpadních vod. Obec Píšť má proti Bolaticím nevýhody nudlové zástavby a několikanásobně vyššími povodňovými průtoky potoka.Ty jsou již poníženy výstavbou některých suchých nádrží, ale zejména chybí dostavba protipovodňové nádrže Bělá, která může eliminovat povodně na polovinu. Velkou výhodou je samočistící schopnost potoka, což je prokázáno i odběry vzorků.
Závěrem lze říci, že nejlepší řešení odtoků vod z Píště je jednotná kanalizace s decentralizovaným způsobem likvidace splaškových vod s využitím samočistící schopnosti místního potoka. K samotné scestné myšlence využití maximální dotace zadlužené EU je třeba říci, že to tak dále NEJDE!! Zvažme, jak by to dopadlo, když by i obce ve Francii, Španělsku, či Polsku chtěli stavět předražené, nelogické projekty na vrub dotací, které za chvíli bude platit
Česká republika!! Je pravdou, že centrální úřady propagují maximální využití dotací, ale s maximální účelností a hospodárností. To ovšem megalománský projekt tlakové kanalizace v naší obci nezaručuje a proto je ho třeba ZAMÍTNOUT.
 

 

5.4.2012

Dnes jsme formou emailové pozvánky požádali jednotlivě všechny zastupitele o pracovní schůzku. Zde je znění žádosti.


"Dobrý den pane/paní ...
Jménem výboru Občanského sdružení "Občané občanům" Vás žádáme o pracovní schůzku
dne 10.4.2011.
Účelem této schůzky je řešení vyhrocené situace v naší obci týkající se nejen
referenda a tlakové kanalizace, ale především se s Vám chceme podělit o námi
získané informace týkající se kanalizace v naší obci apod.
Pevně veříme, že je i ve Vašem zájmu tuto situaci řešit a proto budeme rádi,
když se zúčastníte.
Tímto Vás zároveň žádáme o potvrzení účasti.
S pozdravem za výbor občanského sdružení "Občané občanům"
MVDr. Miroslav Všetička - předseda sdružení
"
 

 

Vážení a milí spoluobčané,

dovolujeme si Vám jménem výboru občanského sdružení Občané občanům oznámit nové informace týkající se tlakové kanalizace a dění v naší obci. Veškerá dosavadní vyjádření našich právníků nasvědčují tomu, že referendum v otázce vybudování tlakové kanalizace v Píšti je ZÁVAZNÉ. K vyjádření našeho pana starosty a místostarosty o nezávaznosti referenda a pokračování ve stavbě tlakové kanalizace si Vás dovolujeme informovat, že neustále pracujeme a v nejbližší době podnikneme patřičné kroky k tomu, aby byl názor většiny voličů v referendu vyslyšen. V současné době zvažujeme na doporučení našich právníků podat trestní oznámení na starostu a místostarostu pro porušení zákonů.

Rádi přijmeme jakékoli podněty (i anonymně, ale pouze kultivovaně) a budeme se snažit všechny Vaše podněty i žádosti prošetřit k celkové spokojenosti a informovanosti nás všech. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 

                                           Výbor občanského sdružení Občané občanům 

 

Občanské sdružení je nejstarší a nejrozšířenější právní forma nevládní neziskové organizace v polistopadovém režimu v Česku. Činnost občanských sdružení je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.

Občanské sdružení Občané občanům bylo založeno za účelem ochrany zájmů obyvatel obce Píšť a zlepšení životního prostředí. Na těchto stránkách Vás chceme informovat o zásadních věcech, které byste měli vědět a  nebo které se z různých důvodů z oficiálních zdrojů nedozvíte.

Cílem těchto stránek je mimo jiné umožnit neformální a necenzurovanou diskuzi, a získat informace.

 

Pokud se chcete stát členem tohoto občanského sdružení, nebo máte otázky neváhejte nás kontaktovat na email obcaneobcanum@seznam.cz. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné, za člena sdružení se může přihlásit každá osoba starší 18ti let. Přihláška je zveřejněna v záložce dokumenty.

Novinky

Volební program

07.10.2014 11:31
Volební program občanského sdružení “Občané občanům Píšť„   Vážení spoluobčané, Za občanské sdružení Občané občanům Píšť si Vás dovolujeme požádat o aktivní přístup k volbám do obecního zastupitelstva. Přijďte volit v co největším počtu, aby nové zastupitelstvo bylo skutečným...

Snižme náklady našich domácností

20.05.2013 14:15
Dne 23.5.2013 (čtvrtek) v 18.00 hod. proběhne v sále u Martiny další schůzka se zástupci eCENTRE. energie.doc (602 kB) Tato akce probíhá rovněž v okolních obcích např. v Bohuslavicích: https://www.bohuslaviceuhlucina.cz/web/index.php?page=aktuality&sekce=1&id=3713

Levný plyn a elektřina

03.05.2013 23:05
2. 5. 2013 Levný plyn a elektřina : e-AUKČNÍ SÍŇ eCENTRE Dne 24.4.2013 (středa) proběhla informativní schůzka se zástupci eCENTRE. Jak jsme slíbili další informace zveřejňujeme zde  

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

25.04.2012 13:19
https://obcane-obcanum.webnode.cz/dokumenty/zadosti-o-informace-dle-zak-106-2009/obec/

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

22.03.2012 09:04
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů najdete v dokumentech.   https://obcane-obcanum.webnode.cz/dokumenty/zadosti-o-informace-dle-zak-106-2009/obec/

Členské příspěvky

22.03.2012 09:03
Oznamujeme všem členům, že členské příspěvky ve výši 200,- Kč lze zaplatit u Zuzany Plačkové 604, Píšť nebo u MVDr. Miroslava Všetičky, Píšť 339. Rovněž bude možné zasílat tyto příspěvky na  bankovní účet č. 251262136 / 0300..      

AKTUALIZOVÁNO : Zahájení činnosti občanského sdružení

05.03.2012 11:47
Ustavující schůze sdružení se uskuteční v něděli 11. 3. 2012 v 18.00 hod. v hostinci u Martiny. Máte-li zájem v rubrice legislativa naleznete přihlášku do občanského sdružení. Vyplněné přihlášky doručte na adresu: MVDr. Miroslav Všetička, Píšť 339, nebo  Filip...