Hlavní formou dosahování cílů sdružení, je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí zejména:

  • ochrana přírody a krajiny, životního prostředí

  • ochrana práv a osob občanů obce Píšť

  • ochrana veřejného zdraví

  • péče o území v katastru obce Píšť

  • řešení problematiky kanalizace a výstavby ČOV v obci Píšť

  • omezení popř. vyloučení negativních faktorů poškozujících a ohrožujících zdraví a život občanů

  • vytváření podmínek pro aktivní a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, a to organizovaně i neorganizovaně

 

Naši členové

Pokud se chcete stát členem tohoto občanského sdružení, nebo máte otázky neváhejte nás kontaktovat na email obcaneobcanum@seznam.cz. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné, za člena sdružení se může přihlásit každá osoba starší 18ti let.

Prihlaska OS.xls (5,9 MB)

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.