Obec

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Zápisy kontrolních výborů a komisí

zápisy kontrolních výborů a komisí.pdf (173,4 kB)

Zápisy kontrolního výboru :

2003.pdf (1,3 MB), 2004.pdf (1,1 MB), 2005.pdf (461,8 kB), 2006 - nedoloženo, 2007.pdf (1,6 MB), 2008.pdf (986,7 kB), 2009.pdf (992,2 kB), 2010.pdf (579,5 kB), 2011.pdf (969,6 kB)
Zápisy finanční komise :

2003..pdf (471,5 kB), 2004..pdf (720,3 kB), 2005..pdf (1 MB), 2006..pdf (800,9 kB), 2007..pdf (530,1 kB), 2008..pdf (406,8 kB), 2009..pdf (212,9 kB), 2010..pdf (467,4 kB), 2011..pdf (630,4 kB)
 

Informace o kabelové televizi

kabelová televize.pdf (195,7 kB)

Odpověď bude poskytnuta po zaplacení faktury:
odpověď-informace ke kabelové televizi.pdf (326,6 kB)

 

Informace o převodu a prodeji majetku zastupitelům a zaměstnancům obce

převod, prodej majetku zastupitelům.pdf (205,6 kB)

odpověď-prodej movitého a nemovitého majetku.pdf (546,9 kB)

 

Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu obce neziskovým organizacím a církvi

rozdělení fin.přestředků organizacím.pdf (232,4 kB)

odpověď OÚ-dotace z rozpočtu obce.pdf (1,9 MB)

 

Informace týkající se stočného

informace o stočném.pdf (186,9 kB)

odpověď náklady na stočné.pdf (1,2 MB)

 

Ïnformace týkající se přidělení dotací obci

přidělení dotací.pdf (249,5 kB)

Odpověď bude poskytnuta po zaplacení faktury:
odpověď-přidělení dodací obci.pdf (309,8 kB)