Přihláška

 

Přihláška se vyplní ve dvou originálech. Oba originály lze odevzdat komukoliv z výboru sdružení a nebo zaslat poštou do sídla sdružení. Výbor vaši přihlášku projedná a rozhodne o vašem přijetí, či nepřijetí za člena Občanského sdružení Občané občanům. Pokud vyplníte pouze jeden formulář, zpět Vám bude zaslána kopie.
 
Zpátky se poštou na vaši adresu vrátí potvrzená přihláška.
Členský příspěvěk bude stanoven na ustavující schůzi.

Prihlaska OS.xls (5,9 MB)