Informace

Členské příspěvky

Oznamujeme všem členům, že členské příspěvky ve výši 200,- Kč lze zaplatit u Zuzany Plačkové 604, Píšť nebo u MVDr. Miroslava Všetičky, Píšť 339. Rovněž můžete tyto příspěvky zasílat na bankovní účet č. 251262136 / 0300.