AKTUALIZOVÁNO : Zahájení činnosti občanského sdružení

05.03.2012 11:47

Ustavující schůze sdružení se uskuteční v něděli 11. 3. 2012 v 18.00 hod. v hostinci u Martiny. Máte-li zájem v rubrice legislativa naleznete přihlášku do občanského sdružení. Vyplněné přihlášky doručte na adresu: MVDr. Miroslav Všetička, Píšť 339, nebo  Filip Chřibek, bytem Píšť 195, nebo Drahomíra Hanková, bytem Píšť 415.