Legislativa

Seznam registrovaných občanských sdružení - http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/

Zákon o sdružování občanů - http://ley.cz/?s92&q92=all